Rejestr Krótkiej Sprzedaży

Wyszukiwarka informacji w rejestrze krótkiej sprzedaży
 
 1. Przycisk do zmiany widoku na dane historyczne.
  - w widoku 'Lista pozycji (dane aktualne)' są wyświetlane tylko ostatnie pozycje dla danego posiadacza i numeru ISIN.
  - w widoku 'Lista pozycji (dane historyczne)' są wyświetlane wszystkie dane (historyczne oraz aktualne).
 2. Przycisk do uruchomienia filtrowania listy w oparciu o parametry wprowadzone w polach nad kolumnami (4.).
 3. Przycisk służący wyzerowaniu pól filtrowania.
 4. Pole parametru filtrowania.
  Jako parametr sortowania można wpisać także cześć nazwy.
  W polach typu data i liczbowych możliwe jest użycie operatorów '<', '>'
  W przypadku braku znaków porównywania do listy zostaną dodane tylko te wiersze w których wartości parametrów są równe wartościom w kolumnach.
 5. Nazwy kolumn są aktywne. Po umieszczeniu kursora na nazwie kolumny możliwe jest sortowanie. Zielona strzałka wskazuje kierunek sortowania.
 6. Wynik zapytania można eksportować do pliku tekstowego.
 
 
UWAGA: po wygaśnięciu sesji (10 minut bezczynności) zostajemy przekierowani na stronę™: